(WANDEL) DIALOOG

DROMEN, DELEN, DOEN OVERAL IN NEDERLAND

pink-dotDe dialoog is een simpele en doeltreffende methode waarbij mensen de ruimte krijgen om persoonlijke ervaringen ten aanzien van een thema met elkaar uit te wisselen in een prettige omgeving. Bij de dialoog gaat het er om aandachtig te luisteren en zo meer begrip voor elkaar te krijgen. De gesprekken vergemakkelijken het persoonlijk contact tussen buurtgenoten en vergroten de binding van bewoners met elkaar en met de stad.

pink-dot-yellowNaar aanleiding van de aanslagen in 2001 kwamen verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties en bezorgde burgers bij elkaar in Rotterdam. Als resultaat organiseerden zij in 2002 de eerste Dag van de Dialoog gebaseerd op de methodiek van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Het evenement bleek dusdanig succesvol dat andere steden snel volgden en in 2006 werd het een landelijk evenement in de eerste week van november. Inmiddels wordt de Week van de Dialoog in meer dan 100 steden georganiseerd en gaan duizenden mensen in dialoog met elkaar. Meer info zie Nederland in Dialoog.

 

GORINCHEM IN DIALOOG

pink-dot-greenPlaatselijk wordt de Week van de Dialoog door lokale coördinatoren georganiseerd. Sinds 2012 wordt het evenement ook in Gorinchem georganiseerd op basis van sociaal kapitaal. Iris was een van de initiatiefnemers en coördinator tot 2015. Zij is nu nog steeds nauw betrokken als dialoogbegeleider, trainer en ambassadeur van Gorinchem in Dialoog.

pink-dotIris verzorgt de training van de gespreksbegeleiders in de methodiek, zoals Nederland in Dialoog die heeft ontwikkeld en waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt. De dialoogmethodiek bestaat uit vier fasen met ieder hun eigen thematische dialoogvraag:

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

pink-dot-yellowEen dialooggesprek vindt gewoonlijk aan een tafel bij een partner plaats. De wandeldialoog is een buitengewone gespreksvorm, al wandelend buiten in de (stads)natuur en uiterwaarden van Gorinchem. Hierbij worden de buitenruimte en de natuur optimaal gebruikt en beïnvloeden (lichte) lichaams-beweging en verstilling het dialooggesprek op een positieve manier.

 

DIALOOG ACTIVITEITEN 2018

Het dialoogthema is dit jaar ‘Elkaar Zien’ en de volgende activiteiten worden door Gorinchem in Dialoog en Iris gratis aangeboden.

pink-dot-green14 oktober van 14:00-15:30 uur: Feestelijke kick-off van Gorinchem in Dialoog met opening door wethouder Ro van Doesburg in Theatercafé de Vijfzinnen.

pink-dot5-11 november: Week van de Dialoog op verschillende locaties in Gorinchem. Locatie dialoogtafels en inschrijving via Gorinchem in Dialoog.

pink-dot-yellow8 november van 14:00-16:30: Dialoog ‘Elkaar Zien’ in de Kamer van de Tussentijd. Begeleiding door Iris en met mogelijkheid om je foto te laten nemen voor de Boom van Tolerantie door Johannes van Camp. Inschrijving via Gorinchem in Dialoog. Zie ook op Facebook.

 

DIALOOG VOOR ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

Het dialooggesprek is een effectief middel om een onderwerp en ieders ideeën daarover nader te verkennen. De dialoog biedt de mogelijkheid om mensen van een heel andere kant te leren kennen en aandacht te geven aan de overeenkomsten. Dit leidt tot verbinding tussen de deelnemers, die de samenwerking bevordert.

De dialoog is daarmee zeer geschikt voor organisaties en bedrijven om:

pink-doteen onderwerp of thema vanuit een nieuwe, verrassende invalshoek te bespreken;

pink-dot-yellowmet een team een nieuw product, andere aanpak of richting te onderzoeken of als teambuildingsactiviteit (buiten) te doen;

green-dotmet andere partijen dan je normaal gewend bent, zoals klanten en leveranciers, gezamenlijk aan tafel te gaan zitten.

Ga eens ècht met elkaar in gesprek over wat je ervaringen zijn, wat je beweegt en wat je (samen) zou kunnen doen. Iris onderzoekt graag vrijblijvend met u wat zij hierin kan betekenen voor uw organisatie of bedrijf.

 

ERVARINGEN

“Het was heel fijn, de ontmoetingen. Ontroerend vond ik zelfs! Zoveel herkenning waarbij verschillen in leeftijd en achtergrond de ontmoetingen nog mooier maakten! Bedankt voor het organiseren en het aanwezig zijn ook van je vader, Iris!” – Maria

“De wandeling over de wallen tijdens Gorcum in Dialoog heb ik heel interessant gevonden. In tegenstelling tot het thema van 2013 ging het hier meer om persoonlijke ervaringen die je dan met medeburgers kon delen. Dank aan alle deelnemers voor hun luisterend oor en vertrouwen. Ook Iris wil ik bedanken voor de goede begeleiding en al het voor-bereidende werk. De locatie de molen De Hoop gaf het geheel ook nog iets extra speciaals.” – Ronald

“Iris, dat was erg mooi, met mooie ontmoetingen. Dank je wel voor het organiseren!” – Marloes

Ervaringen van deelnemers aan de wandeldialoog over ‘Geluk is…’: “mooie ervaring met mooie mensen … inspirerende mensen … heeft mijn ogen geopend …wijzer geworden … Wat zijn er een mooie mensen met vele inspirerende verhalen in Gorinchem! …. weer bij geleerd en ontroerend … mooie ontmoetingen”

“Iris, bedankt voor de mooie foto’s van de wandeldialoog voor weduwen en weduwnaren. Ik vond het een zeer goede dialoogwandeling echt professioneel. Bedankt en ik wens je voor de toekomst heel veel succes met je werk.” – Noud