ADVIES

Organisaties veranderen continu, zijn voortdurend in beweging. Maar soms stokt de beweging of wordt iedere keer tegen dezelfde drempel aangelopen. Iris Keasberry observeert de praktijksituatie, analyseert de mogelijke problemen en adviseert over de wijze waarop teams of (project)groepen weer in beweging kunnen komen. Zo nodig begeleidt en faciliteert zij het gewenste veranderingsproces, maar het is ook mogelijk dat zij advies geeft voor een andere aanpak of doorverwijst naar andere deskundigen.

Vaak wordt in het intake gesprek al veel duidelijk van de zaken die het werk- of groepsproces belemmeren. Soms heeft men geen idee waarom iets niet loopt zoals verwacht of waar het probleem ligt. Dan is eerst nader onderzoek nodig voor er advies gegeven kan worden. Iris Keasberry verkrijgt een concreter beeld door bijvoorbeeld gesprekken met medewerkers en observatie in de praktijk. Maak vrijblijvend een afspraak om samen te bespreken wat er speelt en welke aanpak mogelijk is.