COACHING

Iris Keasberry coacht mensen die vast zitten tussen twee fasen in hun leven. Zij begeleidt mensen die staan voor een belangrijke overgang tussen een oude en een nieuwe levensfase, maar daar zelf niet uitkomen. Mensen die willen veranderen maar niet weten hoe. Dit kunnen situaties zijn die te maken hebben met werk of zogeheten life events.

Iris Keasberry werkt volgens de co-actieve coachingsmethode. Dit houdt in dat zowel de coach als de coachee actief samenwerken en tot resultaten komen. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de coachee, die van nature creatief, vindingrijk en compleet is. De coachee heeft zelf alle antwoorden of kan ze (met enige hulp) vinden. Iris Keasberry stelt als coach alleen vragen, waarmee de coachee tot nieuwe inzichten over zichzelf kan komen. Het doel van de coaching is de coachee tot actie te bewegen en hiervan te laten leren.

 

LOOPBAANCOACHING

Mensen kunnen in hun loopbaan moeite hebben met de taken die ze (moeten) doen. Het gevoel hebben van ‘Is dit nu alles?’ of ‘Voor wie doe ik dit eigenlijk?’ Het werk wat ze altijd hebben gedaan eigenlijk niet meer zo leuk vinden, maar niet weten waar te beginnen om dat te veranderen. Het gevoel hebben zo veel meer te kunnen dan ze nu doen, maar hun kwaliteiten en talent(en) niet tot bloei kunnen laten komen.

Mensen kunnen moeite hebben met gedwongen veranderingen op het werk, zoals bij reorganisatie en ontslag. Het gevoel hebben dat er niet naar ze is geluisterd of dat ze niet fair behandeld zijn. Het gevoel hebben dat je geen grip meer op je leven hebt en alles je overkomt zonder dat jij er invloed op hebt. Je moet van werk veranderen maar je wilt helemaal niet, want je was altijd tevreden met je werk. En je weet al helemaal niet hoe je dan zou moeten veranderen.

Volgens de co-actieve coachingsmethode bepaalt de coachee de agenda en daarvan is het dus afhankelijk hoe het coachingstraject verloopt. Coaching in het kader van loopbaanverandering of –ontwikkeling kan o.a. bevatten bewustwording van:

  • wie je bent en wat jouw kwaliteiten zijn
  • wat je werkelijk wil en wat je verlangens zijn
  • wat je kan leren en doen om dat te realiseren

 

LIFE EVENT COACHING

Mensen kunnen belemmeringen ondervinden rondom life-events. Life events zijn belangrijke situaties in een mensenleven die in meer of mindere mate verandering en aanpassing vereisen. Denk bijvoorbeeld aan trouwen, zwangerschap, geboorte, uit huis gaan, (echt)scheiding, verhuizing, ziekte, invaliditeit, overlijden etc. Maar ook verlies of verandering van werk behoren tot de life-events. Indien zo’n situatie stress oproept en het je in de weg zit, kan Iris Keasberry je daarbij helpen.

Afhankelijk van welke situatie in welke levensfase jou belemmert om door te gaan met je leven zal bepalend zijn voor hoe het coachingstraject verloopt. Deze kan o.a. inhouden:

  • bewustwording van oud zeer en onafgewerkte zaken,
  • loslaten en afscheid nemen van het oude,
  • zoeken naar nieuwe mogelijkheden en opbouw van de nieuwe levensfase.