TRAINING

Elke behoefte aan begeleiding vraagt om een andere aanpak, die aansluit bij de deelnemers en het gewenste resultaat. Iris Keasberry ontwikkelt de aanpak zelf in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Zij heeft tevens veel ervaring om dit samen met werknemers te doen, wat bijdraagt aan de borging van het eindresultaat in de organisatie. Iris Keasberry begeleidt groepen binnen de overheid met o.a. themadagen en de ontwikkeling van het groepsproces of team.

 

THEMADAGEN

Indien u als leidinggevende binnen uw team een bepaald onderwerp aan de orde wilt stellen, op creatieve wijze wilt behandelen en hierdoor een verandering op gang wilt brengen, dan kan een themadag u daarbij helpen. Iris Keasberry heeft veel ervaring met het ontwikkelen en organiseren van verschillende themadagen. Kenmerkend voor haar aanpak is afwisseling, dynamiek, (inter)actie, kleurrijk en plezier. Een inhoudelijk onderwerp of een evaluatiemoment van teamprestaties kan door deze aanpak ook heel goed als teamuitje georganiseerd worden. Leerzaam en leuk ineen.

Voorbeelden van themadagen zijn:

 • Samenwerken = afspraak is afspraak
 • Omdenken van ‘Ja maar’ naar ‘Ja en’
 • Regie – Akte I (naar thema filmregie)
 • Pecha Kucha workshop (presentaties van dossiers in 20 dia’s x 20 seconden)
 • Dag vol verandering

 

GROEPSPROCES- OF TEAMONTWIKKELING

In (project)groepen en teams wordt veel tijd besteed aan de inhoud van het werk en zelfs aan de procedures om de prestaties vast te leggen. Relatief weinig tijd wordt er besteed aan het proces onderling tussen de medewerkers en aan het bewust ontwikkelen van het team. Iris Keasberry is van mening dat de samenwerking eenvoudig kan verbeteren en de effectiviteit kan verhogen door:

 • wezenlijke aandacht voor en contact maken met de medewerkers,
 • het onderling bespreekbaar maken van het proces,
 • elkaar effectief aanspreken op ongewenst gedrag en gemeende complimenten geven voor gewenst gedrag etc..

Afhankelijk van welke verandering binnen de (project)groep of het team beoogd wordt of wat de leerbehoefte is van de medewerkers, ontwikkelt Iris Keasberry een traject op maat.

Voorbeelden van groepsproces- of teamontwikkelingstrajecten zijn:

 • Startdag van nieuwe teams (na reorganisatie)
 • Evaluatiedag ‘100 dagen team IM’ (o.a. speeddaten, evaluatie tot heden, verwachtingen toekomst, samenwerkspel en complimentenmuur)
 • Effectief feedback geven en ontvangen
 • Projectmatig samenwerken (o.a. programmatisch handhaven en creatief denkenbrainstorm om innovatieve handhavingsmethoden te bedenken)
 • Leercirkel! Energie, passie en plezier (o.a. simulatiespel om de samenwerking tussen verschillende partijen in de leercirkel te verbeteren)