OVER IRIS

Iris Keasberry (1965) is van jongs af aan geïnteresseerd in andere mensen en culturen. Als kind observeerde zij al volwassenen terwijl ze deed alsof ze een boek las. Iris is opgeleid en gepromoveerd als socioloog aan de Wageningen Universiteit & Research Centre. Zij heeft onderzoek gedaan naar zorg van ouderen in Indonesië en overlevingsstrategieën van boeren in de Filipijnen. In het interviewen en participatief observeren van deze mensen in hun dagelijkse leven en vaak arme omstandigheden kon Iris haar nieuwsgierigheid en avontuurszin kwijt.

Ruim tien jaar heeft ze vervolgens bij de Belastingdienst/Douane gewerkt als onderzoeker, adviseur en projectleider. In 2008 heeft Iris de Post-HBO Registeropleiding voor Professional Trainer/Coach met succes afgerond aan de JJ Trainers Academie in Amsterdam. Binnen de Belastingdienst/Douane heeft zij daarna gewerkt als trainer, coach en procesbegeleider van medewerkers, managers, teams en projectgroepen. Hierdoor heeft zij veel ervaring gekregen met verschillende thema’s zoals loopbaanvraagstukken, dromen doen, samenwerking, feedback geven en ontvangen, vergadertechniek, leiderschap, teamontwikkeling, creatief denken/brainstormen.

In juli 2011 heeft ze de carrière-sprong gemaakt om verder te gaan als zelfstandig ondernemer met Iris Keasberry Training Coaching Advies. Zie LinkedIn voor een volledig CV. Iris’ interesse in andere mensen is gebaseerd op de vraag ‘What makes you tick?’, wat doet jouw hart sneller slaan? Daarbij is zij gefascineerd door de dynamiek van het groepsproces, hoe het proces verloopt tussen mensen onderling. Als socioloog keek zij naar de mens in zijn omgeving. Als trainer/coach komt ze steeds dichter bij wat wezenlijk belangrijk is, het innerlijk van de mens. Zowel voor haar persoonlijk als voor haar werk is de weg steeds verder naar binnen gegaan en Iris vindt het een voorrecht om mensen bij die weg te mogen begeleiden.

In 2015 is Iris een nieuwe uitdaging aangegaan als coach en beleidsmedewerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda. In deze functie begeleidt zij managers en jeugdprofessionals in de jeugdhulp transitie middels projecten zoals harmonisering arbeidsvoorwaarden, implementatie richtlijnen jeugdhulp, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, veiligheidsbeleid en protocol agressie en geweld.

Fotografie: Marie-Suzanne Assié