REFERENTIES

pink-dot-green

Ik loop altijd in een stevig tempo. Ik wandel dus niet. En ik moest in het begin erg wennen aan het langzame tempo. Ik dacht: ‘Nou, dat mag voor mij wel wat harder!’ Maar na een tijdje kon ik dat loslaten en moet ik zeggen dat … eigenlijk geniet ik nóg meer … van de bloemen en de vogelconcerten, de natuur… Ik kom er heel erg van tot rust.

Rita, deelnemer wandelmeditatie voor Inloophuis De Blauwe Anemoon

 

pink-dot

Beste Iris, graag wil ik je bedanken voor het mooie leertraject. Al weet ik wel dat ik ‘het werk’ heb moeten doen, zonder geduldige coach had het me minder goed gelukt. Wat mij heeft geholpen is jouw nuchterheid (emoties etc mogen bestaan), je geduldig luisteren (ik wil soms téveel vertellen), je doortastendheid (jij hebt me vragen gesteld waar ik echt wat aan heb gehad), je gezellige bakkie koffie plus fruit. Mijn gevoel kon ik laten gaan bij jou, omdat ik me vrij en geaccepteerd voelde. Wat me deed groeien.

Ik kijk terug op een goed traject, een heftig traject, bovenal een nodig traject. Mijn leven zet ik voort met extra inzichten erbij en met vertrouwen. Mijn fundering heeft er een verstevigde laag bij! Mijn wens voor jou is dat je deze liefdevolle manier van benaderen mag blijven uitdragen en dat je in je privéleven alle geluk en liefde met je gezin mag hebben. Dank je wel, Iris!

Annet


pink-dot-yellowIris, bedankt voor de mooie foto’s. Ik vond het een zeer goede dialoogwandeling echt professioneel. Bedankt en ik wens je voor de toekomst heel veel succes met je werk.

Noud de Bont, deelnemer wandeldialoog voor weduwen en weduwnaren

 

Ik heb het volgen van een coachtraject bij Iris als zeer waardevol ervaren. Vanaf onze eerste ontmoeting gaf Iris mij het vertrouwen van haar deskundigheid en leerde mij mijn eigen deskundigheid ontdekken. Samen met Iris heb ik regelmatig een actieplan gemaakt voor het maken van keuzes in mijn leven, dit heb ik als een stok achter de deur ervaren. Vaak wist ik al wat te doen maar moest het getriggerd worden. Zo werd mij duidelijk dat alle wijsheid al in mezelf had maar het er alleen nog uit moest komen. Tijdens het coachtraject heb ik ervaren dat Iris door het stellen van de juiste vragen mij het inzicht verschafte in mijn stresssignalen en manier van denken. Ik deed de dingen voornamelijk met mijn hoofd, dankzij Iris heb ik ervaren om dit meer in balans te brengen met mijn gevoelens.

Simone van Iperen, Begeleidster gehandicaptenzorg

 

Iris heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van medewerkers in het oude en het nieuwe team Handhavingsregie. Daarbij heeft zij steeds blijk gegeven van een professionele werkhouding, scherp analytisch inzicht, energiek, initiatiefrijk, creatief, vermogen anderen mee te nemen in een proces, goede inzet. Naar volle tevredenheid heeft zij de volgende werkzaamheden verricht: individuele coaching en begeleiding van medewerk(st)ers en management, begeleiden van groepsprocessen, organiseren en verzorgen van trainingen (zoals Programmatisch Handhaven, creatief denken etc.) en thema sessies (zoals leercirkel, feedback geven en ontvangen etc.).

Paul Veringmeier, Teamleider Handhavingsregie Douane Landelijk Kantoor

 

Ik heb Iris ervaren als een vaste waarde die steeds kritisch kijkt naar zowel het proces als de inhoud. Het resultaat dat Iris met de proeftuin heeft behaald is zonder meer goed. De proeftuin heeft een behoorlijke diepgang gekend en is qua aanpak nieuwe wegen ingeslagen. Dat succes is zeker ook te danken aan haar begeleiding en creatieve aanpak.

Gerbrand van Dam, Regiodirecteur Douane Regio Amsterdam

 

Iris heeft een goed empatisch vermogen wat ze verbaal en non-verbaal uitstraalt. Als trainer houdt ze balans tussen vrolijkheid en serieusheid.

Elly Mensingh, Manager opleiding en training, Artra Arbeidsmarkttrainingen

 

Iris was mijn coach bij de cursus dromen doen. Bij deze cursus ging je op zoek naar antwoorden op belangrijke vragen zoals wie ben ik, wat wil ik, wat wil ik absoluut niet, wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken. Iris heeft mij daarin begeleid. Tijdens de gesprekken heeft zij mij een spiegel voorgehouden, doorgevraagd waar het nodig was en mij getriggerd. De deelnemers van de groep, en Iris zelf, waren open en eerlijk naar elkaar toe. Dit gaf mij een vertrouwd gevoel. De cursus, de begeleiding en de gesprekken met elkaar hebben mij verder geholpen waarbij ik me bewust ben van wie ik ben, wat ik wil en hoe ik het kan bereiken. Ik ben een denkerdoener die in balans is met haar gevoel. Iris dank daarvoor.

Christel Sigtermans, Projectleider Belastingdienst

 

Ik heb Iris leren kennen tijdens de voorbereiding van een werkoverleg over ‘Samenwerking: afspraak is afspraak!’ en een coachingstraject in 2010/2011. Hierbij waren enerzijds haar enthousiasme en zoeken naar nieuwe invalswegen en anderzijds haar analytische aanpak bijzonder prettig. Het samen zoeken naar een alternatieve aanpak was verfrissend en zorgde voor betrokkenheid en diepgang. In het coachingstraject was de zoektocht naar ‘waar ik nu echt voldoening/geluk bij voel’ ondersteunend en echt. Het heeft mij zeker geholpen platgetreden paden en (nu) bekende valkuilen te onderkennen.

Jeroen Molthoff, Beleidsmedewerker Douane Landelijk Kantoor team Handhavingsregie